Godišnja nabava lijekova 2019

12.10.2018

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima – Godišnja nabava lijekova, evidencijski broj nabave 18/01/04 

 

Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Godišnja nabava lijekova, ev.br. 18/01/04.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Psihijatrijske bolnice Rab dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:

racunovodsvo@bolnicarab.hr

 

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ispod.
 
Nabava lijekova
 
Podloga lijekova 2019
 
ESPD obrazac


  Psychiatric hospital Rab uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree