Odjel za medicinsku dijagnostiku (LAB, RTG, EEG, EKG, UTZ)

1.3.2016

Glavna sestra odjela

Josipa Debelić Plješa, bacc. med. techn.Odjel za medicinsku dijagnostiku opremljen je modernim dijagnostičkim aparatima koji su na raspolaganju našim bolesnicima, kao i stanovnicima cijeloga otoka Raba i šire. 

Na raspolaganju su RTG kabinet s digitalnim RTG uređajem, suvremeno opremljen medicinski laboratorij, laboratorij za evaluaciju svih neorganskih poremećaja spavanja (polisomnografija), logopedska ambulanta, specijalistička neurološka ambulanta, internistička ambulanta, ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te bolnička ljekarna

U sklopu neurološke ambulante djeluje neurofiziološki kabinet za EEG snimanja, evocirane potencijale i polisomnografiju.
U sklopu internističke dijagnostike na raspolaganju imamo ultrazvučnu dijagnostiku, EKG, ergometriju , holter EKG i holter tlaka (KMAT).


  Psychiatric hospital Rab uses cookies to provide a better user experience. To continue using the website, click on "I agree", agree with the use of cookies. I agree