DOKTOR MEDICINE

15.5.2017

Temeljem čl. 34. Statuta, Psihijatrijska bolnica Rab, specijalna bolnica za psihijatriju objavljuje  

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 

DOKTOR MEDICINE (m/ž)

2 izvršitelja na određeno vrijeme do povratka sa specijalizacije

 

 

Uvjeti:

-                      VSS – završeni medicinski fakultet

-                      Položen stručni ispit

-                      1 godina radnog iskustva

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja

 

Zainteresirani trebaju priložiti:

 

-                      životopis

-                      dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-                      dokaz o položenom stručnom ispitu

-                      presliku domovnice

-                      dokaz o radnom stažu

-                      presliku odobrenja za samostalan rad

-                      dokaz o nekažnjavanju

 

Prednost imaju kandidati sa dobrim poznavanjem engleskog jezika, kao i poznavanjem rada na PC-u (OS Windows, Excel, PowerPoint).

 

Napomena:

Postoji mogućnost psihoterapijske izobrazbe, te specijalizacije.

 

 

Prijave slati na adresu


Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 RAB,
p.p. 110, s naznakom
«za natječaj – zasnivanje radnog odnosa»

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

 

 

 

 

                                                                           Psihijatrijska bolnica Rab


  Psihijatrijska bolnica Rab koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se