N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

3.8.2017

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama, članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti te članka 32. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab,  Upravno vijeće bolnice raspisuje  
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine. 
Opći uvjeti:
-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni diplomski studij zdravstvenog, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog usmjerenja
-  5 (pet) godina radnog iskustva u struci 
Prednost imaju kandidati sa:
-  pozitivnim iskustvom u upravljanju i vođenju zdravstvenih ustanova,
-  završenom edukacijom iz područja vođenja i upravljanja zdravstvenim ustanovama,
-  poznavanjem rada računalnih sustava ( OS Windows i rad u mrežnim sustavima,
-  poznavanjem sustava financijskog upravljanja i financijske kontrole,
-   poznavanjem stranog jezika. 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-  životopis
-  opis dosadašnjeg rada
-  presliku domovnice
-  ovjerenu presliku diplome
-  odobrenje za samostalan rad nadležne komore ( ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja) u izvorniku ili ovjerenu presliku
-  uvjerenje o radnom stažu
-  uvjerenje o nekažnjavanju
-  pisani prijedlog rada i razvoja ustanove u narednom četverogodišnjem razdoblju 
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom se podnose u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Psihijatrijska bolnica Rab – Upravno vijeće – Kampor 224, 51280 Rab, s napomenom „ NATJEČAJ ZA  RAVNATELJA/ICU – NE OTVARATI ", ili se mogu predati osobno u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove na adresi Kampor 224, 51280 Rab.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.O rezultatima natječaja kandidati  će biti obaviješteni u roku od 30 ( trideset ) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Psihijatrijska bolnica Rab                                                                                              Upravno vijeće


  Psihijatrijska bolnica Rab koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se