Odjel za afektivne poremećaje i granična stanja

Odjel za afektivne poremećaje i granična stanja

31.1.2017

Voditelj odjela: Josip Banić, dr. med., spec. psihijatar
Glavna sestra: Ivana Janeković Deželjin, dipl. med. techn.
 

Afektivni poremećaji ozbiljni su psihijatrijski poremećaji koje karakteriziraju dramatične promjene ili izražene krajnosti u raspoloženju. 

One se manifestiraju u okviru bihevioralnih deficita poput socijalne izolacije, malodušnosti, nedostatka interesa i motiva, poremećaja spavanja, osjećaja bezvrijednosti, bespomoćnosti, krivnje, suicidalnih ideacija ili, suprotno tome, kao bihevioralni suficiti poput pretjerane socijalnosti, hiperaktivnosti, povišenog, razdražljivog ili euforičnog raspoloženja, bijega misli, osjećaja svemoći, nerealnog samopoštovanja itd.

Među afektivne poremećaje spadaju tzv. veliki depresivni poremećaji, bipolarni poremećaji tipa II, distimični poremećaji, ciklotimni poremećaji, epizode poremećaja raspoloženja, sezonski afektivni poremećaji, kao i poremećaji raspoloženja prouzročeni uporabom psihoaktivnih tvari.

Na Odsjeku za afektivne poremećaje i granična stanja prevladavaju stoga pacijenti oboljeli od navedenih poremećaja, a liječe se i pacijenti sa simptomima generaliziranog anksioznog poremećaja, opsesivno-kompulzivnog poremećaja, specifičnih fobija, kao i bolesnici s atipičnim kliničkim slikama koje su pridružene osnovnom afektivnom poremećaju. Posljednjih godina zaprima se i sve veći broj odraslih osoba s poremećajima hranjenja.

Odsjek za afektivne poremećaje i granična stanja otvorenog je tipa i može primiti 35 pacijenta.

Na Odsjeku se provodi kombinirani način rada, odnosno u okviru terapijske zajednice provodi se biološki (psihofarmakološki) pristup liječenju te individualni i grupni psihoterapijski rad, individualna i dinamska grupna psihoterapija, bihevioralno-kognitivna terapija, a bolesnici se, sukladno aktualnoj procjeni mentalnog statusa, uključuju i u terapijske aktivnosti pri Odsjeku za integrativnu rehabilitaciju.

Kriteriji za prijem bolesnika su težina kliničke slike, psihotičnost (zadnja epizoda ili aktualna epizoda) te druga obilježja (npr. melankoličnost ili katatoničnost).


  Psihijatrijska bolnica Rab koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se