Odjel za forenzičku psihijatriju

Odjel za forenzičku psihijatriju

31.1.2017

v.d. voditelj odjela: izv. prof. prim. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar
Glavna med. sestra: Tomislav Matošić, bacc. med. tech.

Odjel za forenzičku psihijatriju, osnovan je 1984. godine. Tada su na ovaj odjel primani, sukladno važećim propisima, smanjeno ubrojivi i neubrojivi bolesnici, a 1990. godine primljeno je njih čak 70. 1998. godine 
odjel se restrukturira i od tada se na njemu liječe samo osobe s duševnim smetnjama koje su tijekom sudskog procesa u kaznenom ili prekršajnom postupku proglašene neubrojivima te im je rješenjem resornog Ministarstva određen forenzički tretman.

Najčešće dijagnoze su endogene duševne bolesti kao što su shizofrenija i drugi psihotični poremećaji, različiti poremećaji osobnosti s psihotičnim dekompenzacijama, itd. Manji broj bolesnika zaprima se na opservaciju u samom postupku vještačenja, u okviru kaznenog ili prekršajnog postupka. 

Odjel raspolaže s 60 kreveta. Pored liječničkog tima te medicinskih sestara/tehničara u liječenju sudjeluje i tim psihologa, sociologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta, fizioterapeuta i dr. Od 2003. godine na odjelu se liječe bolesnici i bolesnice.
Program forenzičkog tretmana koji se provodi na odjelu, pored kliničkog cilja (redukcija psihopatoloških simptoma, redukcija psihičke patnje, moguća uspostava psihičkog zdravlja), ima za cilj i modifikaciju ponašanja osoba na forenzičkom tretmanu (redukcija bihevioralnih ekscesa i razvoj socijalno prihvatljivih oblika ponašanja), kao i zakonom određeni cilj smanjenja rizika od nasilnog ili drugog rizičnog ponašanja. 
Program započinje cjelovitom dijagnostičkom obradom (psihološkom, laboratorijskom, EEG, EKG, internističkom, socijalnim izvidom itd.). Bolesnici su uključeni u individualan i grupni psihoterapijski rad, socioterapiju te radno-okupacionu terapiju. 
Model rada se temelji na procesnom modelu humanog ponašanja koji uvažava bolesnikovu kognitivnu umiješanost u sadašnjost kroz pet stupnjeva programa.
Terapijska zajednica predstavlja u naravi izvor za opservaciju osoba na forenzičkom tretmanu i služi kao primarni procesni trakt za opservaciju i razvoj relevantnih obrazaca ponašanja. 
Iako odjel funkcionira prema tipu terapijske zajednice, pristup bolesniku te planiranje i provođenje tretmana je individualno i odvija se prema prethodno utvrđenim rezidualnim kognitivnim i bihevioralnim osobitostima pojedinog bolesnika na tretmanu.
  Psihijatrijska bolnica Rab koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se