Za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalizaciju

12.9.2017

Na temelju odredbi Statuta Psihijatrijske bolnice Rab i Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (N.N. 83/15), kao i odobrenog Plana specijalizacija Ministarstva zdravlja od 14. 06. 2016. god. objavljuje se

 


N A T J E Č A J

 

za izbor doktora medicine za upućivanje na specijalizaciju iz:

-          psihijatrije  – 3 izvršitelja

-       opće interne medicine – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

-          zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanje doktora medicine

-          odobrenje za samostalan rad

 

Pristupnici su uz prijavu na natječaj obvezni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

-          životopis

-          domovnicu

-          diplomu o završenom studiju

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-          odobrenje za samostalan rad

-           prijepisa položenih ispita na fakultetu

-          potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

-          presliku nagrada za vrijeme studija

-          potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

-          popis objavljenih radova i preslike radova

-          presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

-          presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

-          e-ispis radne knjižice izdan od HZMO-a

Pristupnici mogu cjelokupnu dokumentaciju dostaviti u preslici, a izvornike dokumenata obvezni su predočiti Povjerenstvu na razgovoru.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji podnesu potpunu dokumentaciju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos se zasniva na neodređeno radno vrijeme.

Odabir kandidata/kandidatkinja izvršiti će se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15).

Odluka o odabiru specijalizanata biti će objavljena na oglasnoj ploči, odnosno web stanici Bolnice.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

Natječaj će se objaviti u " Novom listu", na web stanicama Ministarstva zdravstva i Bolnice. Rok za dostavu  prijava je 15 dana od dana objave natječaja u „Novom listu".

 

Prijave se šalju na adresu:      Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, Rab,

s naznakom :   Natječaj za prijem specijalizanata (navesti naziv specijalizacije)

O rezultatu izbora pristupnici na natječaj će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN U "NOVOM LISTU" DANA 12.09.2017. GODINE. 

 

                                                                                          Psihijatrijska bolnica Rab


  Psihijatrijska bolnica Rab koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se", čime se slažete sa korištenjem kolačića. Slažem se