29.-30.08. održan tečaj I. kategorije Kognitivni poremećaji i rehabilitacija

30.8.2014

Psihijatrijskoj bolnici Rab je 29. i 30. kolovoza održan Tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. Kategorije s temom Kognitivni poremećaji i rehabilitacija. Poslijediplomski tečaj se održava u organizaciji Medicinskog fakulteta u Osijeku pri Katedri za neurologiju i neuropatologiju, Psihijatrijske bolnice Rab kao nastavne baze Katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku i Hrvatske udruge za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju (HUNRN).

Tečaj je namijenjen  specijalistima i specijalizantima neurologije, psihijatrije  i drugih srodnih struka, osobito liječnicima primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći i obiteljske medicine, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s navedenom problematikom.


   This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept