Djelatnici zavoda Hrastovec u posjetu bolnici

30.9.2009

Iz Slovenskih Gorica u posjet našoj bolnici stigli su djelatnici Zavoda Hrastovec. U Upravnoj zgradi bolnice Zavod nam je predstavio direktor mag. Josip Lukač. Hrastovec je socijalno zdravstvena ustanova u kojoj je smješteno oko 700 osoba s teškoćama u duševnom razvoju i duševno bolesnih osoba, uglavnom starije dobi. Zaposleno je oko 400 djelatnika različitih struka, organiziranih u stručne službe. Osim zdravstvenog tretmana, u zavodu postoji jaka psiho-socijalna služba, a osnovni model rada je timski i projektni. Posebnost ovog Zavoda je u tome što nastoje  uključiti što više svojih štićenika u lokalnu zajednicu, pa imaju 25 vanjskih jedinica u kojima živi 240 korisnika. Uspješnim suživotom s lokalnim stanovništvom dokazuje se da i ljudi s duševnim smetnjama, pod određenim uvjetima, mogu živjeti u normalnom okruženju, istako je direktor Lukač.
Gosti iz Slovenije upoznati su s poviješću i ustrojem naše bolnice, nakon čega su posjetili bolničke odjele, te odsjek radno-okupacione  terapije.
Vrlo zanimljiv i koristan bio je razgovor djelatnika istih struka dviju ustanova: medicinskog osoblja, psihologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i drugih, koji su razmijenili  iskustava u radu s osobama s duševnim smetnjama.
Rana dijagnostika, liječenje i rehabilitacija nužan su preduvjet ozdravljenja, a za osobe s težim oštećenjima kvalitetno ustrojene socijalne ustanove mogu biti odgovarajuća zamjena obitelji, zaključili su sugovornici.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept