N A T J E Č A J za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto - SPREMAČICA

8.10.2021

NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto - SPREMAČICA - 2 izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) - NATJEČAJ PRODUŽEN DO 1.12.2021.!
>> klikni za preuzimanje dokumenta
 
Privola za korištenje osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u natječaju za zapošljavanje i utvrđivanja udovoljavanja traženih uvjeta kandidata za radno mjesto po ovom natječaju. >> klikni za preuzimanje dokumenta


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept