Nabava radova na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona

19.6.2019

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima – radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona, evidencijski broj nabave 19/01/02 

 

Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona, ev.br. 19/01/02.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Psihijatrijske bolnice Rab dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:

racunovodsvo@bolnicarab.hr

 

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ispod.
 
1_OPĆI UVJETI
2_paviljon A - građevinsko-obrtnički
3_paviljon A_hidroinstalacije
4_paviljon A - elektroinstalacije
5_paviljon A - sustav za dojavu požara
6_paviljon A - strojarske instalacije
7_paviljon B- građevinsko-obrtnički
8-paviljon B_hidroinstalacije
9_paviljon B - elektroinstalacije
10_paviljon B - sustav za dojavu požara
11_paviljon B - strojarske instalacije
12_ REKAPITULACIJA
NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept