Nabava voća i povrća

16.11.2017

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima – Godišnja nabava voća i povrća, evidencijski broj nabave 17/01/03 
 
Psihijatrijska bolnica Rab, kampor 224, 51280 Rab priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:Godišnja nabava voća i povrća, ev.br. 17/01/03.  
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Psihijatrijske bolnice Rab dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:racunovodsvo@bolnicarab.hr  
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave. 
 
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ispod.
 
 
Nabava voća i povrća
 
 
Voće i povrće tender

 
ESPD obrazac
 

 


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept