Od idućeg tjedna u obnovljenom paviljonu svoja vrata otvara post-COVID ambulanta

14.5.2021

Uvažavajući epidemiološku sliku kao i zdravstvene probleme naših pacijenata, javila se potreba za dodatnom dijagnostičkom i terapijskom ponudom za osobe koje su preboljele COVID-19, neovisno o intenzitetu i trajanju simptoma.
 
Posljedice koje već sada zamjećujemo u našim ambulantama se dominantno odnose na respiratorne, kardijalne i mišićne smetnje. Nadalje, pacijenti se tuže na smetnje koncentracije, poremećaje spavanja te anksiozno-depresivne poremećaje. Ovi simptomi su u literaturi već opisani kao „brain fog" te sindrom sličan ADHD-u.
 
Iz toga razloga u našu terapijsku ponudu uvodimo post-COVID program za osobe koje na bilo koji način osjećaju posljedice bolesti koje uzrokuje COVID-19 u respiratornom, lokomotornom, neurološkom i mentalnom pogledu.
 
Naša post-COVID ambulanta, prva ambulanta takvog tipa na otocima, radit će utorkom i četvrtkom od 13:00-15:30 sati. Naručiti se možete putem liječnika obiteljske medicine ili direktno pozivom na broj 091/218-3663 odnosno e-mailom na centralnonarucivanje@bolnicarab.hr (kontakt osoba: Josipa Debelić, mag. med. techn.).


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept