Posjet župana Zlatka Komadine

18.5.2016

Župan Primorsko-goranske županije, g. Zlatko Komadina, posjetio otok Rab te, između ostalog i Psihijatrijsku bolnicu Rab čiji je županija vlanik i osnivač.

U svom obraćanju naglasio je velik napredak bolnice u posljednjih nekoliko godina, kako u obnovljenoj opremi i infrastrukturi, tako i u kvaliteti stručnoga kadra.

Činjenicu da je u relativno  kratkom periodu ova ustanova od  derutnih kapaciteta i značajnog defcita kadra izrasla u iznadprosječnu zdravstvenu ustanovu župan Komadina objasnio je upravo županijskim vlasništvom i strateškim ulaganjem, ali i radom i zalaganjem zaposlenih.
 


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept