PRAKTIKUM IZ FORENZIČKE PSIHIJATRIJE

28.5.2012

Za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u našoj Bolnici, održan je Praktikum iz izbornog kolegija forenzička psihijatrija voditeljice prof. dr. sc. Velinke Grozdanić, dipl. iur. Praktikum se sastojao od teoretskog i praktičnog dijela. U teoretskom dijelu stručni djelatnici Psihijatrijske bolnice Rab održali su predavanja na teme:
 doc. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, psihijatar "
Forenzička psihijatrija i tretman u RH"
Tatjana Ružić, dr. med., psihijatar "
Delikti u afektu"
prof. Gordan Bošković, dipl. psiholog "Predikcija nasilnog ponašanja"
Slaven Zudenigo, dr. med., psihijatar
"Forenzički aspekt ovisnosti - sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti"
U drugom dijelu Praktikuma održane su radionice prikazi slučajeva.
Fotografije Albuma pogledajte>>>>


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept