Pristup informacijama

Pristup informacijama

17.7.2015

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Županijska specijalna bolnica Insula uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama
(NN broj 25/1385/15 i 69/22) a ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj specijalnoj bolnici Insula putem obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti službeniku za informiranje Županijske specijalne bolnice Insula, i to:

 

  • poštom na adresu: Insula - županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, sa naznakom "zahtjev za pristup informacijama"
  • elektroničkom poštom na adresu: dragan.dusper@sb-insula.hr
  • telefonom na broj: 051 750 662
  • faksom na broj: 051 750 664
  • osobno donijeti u pisarnicu Županijske specijalne bolnice Insula svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati
Službenik za informiranje je Dragan Dusper, dipl.iur. 
 
Da bi zahtjev za pristup informacijama bio valjan, obavezno mora sadržavati:
  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište..


Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uzeti u postupak.Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.


Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Županijske specijalne bolnice Insula:

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o liječništvu

Zakon o ljekarništvu

Zakon o sestrinstvu

Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti

Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Zakon o psihološkoj djelatnosti

Zakon o socijalnoj skrbi


 

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

 


 
 Ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja
 

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. 
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. 
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. 
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.   
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.    
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.    
 
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
 

 

 


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept