Prvi dan proljeća

20.3.2014

Jeste li odlučili jutros da ćete tokom ovog dana više puta nabaciti osmijeh na lice nego predhodnih dana.

Ako niste baš trebate jer imate dva razloga. Prvi je ovaj današnji sunčani početak proljeća a drugi razlog je da nema razloga. Osim onog da o sebi trebamo misliti uvijek pozitivno stvarati takvo okruženje i što manje gledati i okruživati se negativnim stvarima i ljudima.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept