Psihijatrijska bolnica Rab slavi 58 godina postojanja

1.9.2013

Danas Psihijatrijska bolnica Rab slavi 58 godina postojanja. zahvaljujemo našim pacijentima , njihovim obiteljima i bližnjima na ukazanom povjerenju.
Zahvaljujemo i našim poslovnim partnerima na suradnji, našim prijateljima i donatorima na potpori .
Hvala svim bivšim i sadašnjim djelatnicima koji su svojim radom omogućili da se briga za duševno zdravlje naših sugradjana odvija kontinuirano od osnutka Ustanove do danas.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept