Radovi naših bolesnika na Božićnom sajmu

21.12.2011

Božićni sajam na kojem izlažu rapski proizvođači otvoren je u šatoru na Trgu Municipium Arba u starom gradu Rabu. Na Božićnom sajmu učestvuje i naša Bolnica putem Udruge za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba s duševnim smetnjama "Fera" koja djeluje pri Bolnici. Na štandu smo izložili  radove prigodne blagdanske tematike koje su, u okviru radionica Odsjeka za integrativnu rehabilitaciju, napravile osobe koje se u Bolnici nalaze na liječenju.
Posjetitelji sajma mogu razgledati i po simboličnim cijenama kupiti božićne vijence, blagdanske aranžmane, drvene škrinjice, slike od krep papira, simpatične ukrase za bor, jastučiće, šeširiće i druge kreacije punjene lavandom, originalne i nesvakidašnje čestitke vezene ukrasnim koncem, nakit  i još mnogo drugih  blagdanskih predmeta.    
Sudjelovanjem na Božićnom sajmu široj javnosti smo prezentirali aktivnosti koje se u terapijske svrhe odvijaju u okviru liječenja u našoj Bolnici, te  pokazali kreativnost i maštovitost bolesnika.  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept