Rezultati natječaja od 02/2021.

15.3.2021

Na temelju provedenog natječaja objavljenog 23. veljače 2021. godine za radno mjesto doktor medicine, za prijem na specijalizaciju iz psihijatrije – izabrani su dr. PAOLA ČARGONJA i dr. IVAN KAPOVIĆ.
 
>>Odluka o izboru specijalizanata za specijalističko usavršavanje iz psihijatrije
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 22. veljače 2021. godine za radno mjesto spremač/ica, izabrani su LUCIJANA GABRIĆ, RUŽICA MACOLIĆ i MARIO MITIN.
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 22. veljače 2021. godine za radno magistra farmacije, izabrana je LIDIJA KRSTINIĆ mag.pharm.
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 22. veljače 2021. godine za radno psiholog - pripravnik, izabran je ANTONIO MILIČEVIĆ, mag. psych.
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 24. veljače 2021. godine za radno medicinska sestra/tehničar, izabrane su IVANA JEĐUT I FINKA TOMIĆ


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept