Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba s duševnim smetnjama pri Psihijatrijskoj bolnici Rab

1.3.2016

Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju osoba s duševnim smetnjama pri Psihijatrijskoj bolnici Rab djeluje od 2001. godine.
Svi njeni članovi su volonteri. Pristup Udruzi je slobodan svim zaposlenima u ustanovi i građanima koji svojim radom na bilo koji način mogu pridonijeti rehabilitaciji i resocijalizaciji osoba s duševnim smetnjama.

Počeci rada Udruge s krilaticom «Vratimo im osmijeh» bili su u prvom redu usmjereni na destigmatizaciju, deinstitucionalizaciju i vraćanje digniteta osobama s duševnim smetnjama, kako bi s društvenih margina mogli  postati aktivni sudionici društvenih zbivanja.

Udruga, uz stručnu ocjenu psihičkog stanja i proučavanje socijalnog položaja osoba s duševnim smetnjama uopće, organizira  uključivanje bolesnika u radnu terapiju putem terapeutskih radionica (glazbene, literarne, likovne, informatičke, novinarske, radionice za izradu ručnog rada i dr.), te osigurava sredstva za razonodu bolesnika, organizira kulturno-zabavne programe s osobama na liječenju putem izložbi, predavanja, zabavnih događanja i slično.

Tako se radovi bolesnika, nekoliko puta godišnje, objavljuju u listu «Odjeci» koji uređuju članovi Udruge.
Materijalna sredstva potrebna za postizanje ciljeva Udruge stječu se prikupljanjem dragovoljnih priloga svih vrsta i prodajom radova nastalih u radionicama.

U suradnji s lokalnom zajednicom Udruga sudjeluje svake godine u poznatom srednjevjekovnom festivalu 'Fjera' kao srednjevjekovna apoteka te svake godine postavlja uskršnju izložbu u crkvici svetog Nikole u starome gradu Rabu.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept