Važna obavijest: Pri ulazu u Psihijatrijsku bolnicu Rab obvezno predočenje odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2

4.10.2021

Poštovani djelatnici, korisnici naših usluga, posjetitelji i poslovni partneri,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2.

Odluka se ima primjenjivati na sve poslovne subjekte i privatne osobe na koje se odnosi.

Odluka stupa na snagu u ponedjeljak, 4. listopada 2021. godine, a njome se uvodi obvezno testiranje zaposlenika u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika koji dolaze na posao najmanje dva puta u sedam dana. Odluka se odnosi i na pružatelje usluga i osobe koje su angažirane za određene poslove ili dolaze u prostore zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika po drugoj osnovi. 

Testiranje djelatnika PCR testom i brzim antigenskim testom će se tijekom mjeseca listopada raditi o trošku zdravstvene ustanove, a nakon toga o vlastitom trošku osim ako Stožer ili resorno ministarstvo ne donese drugačiju odluku. Testiranje je obvezno i za osobe koje se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti, o čemu potvrdu izdaje izabrani liječnik. 

Sukladno uputama resornog ministarstva i NZJZ-a, od ponedjeljka 4. listopada 2021. pri ulazu u Psihijatrijsku bolnicu Rab svi djelatnici su obvezni predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2*. 
 
Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na:
  • sve pružatelje usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika;
  • ostale osobe koje je zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnik angažirao za određene poslove (koji se odvijaju u ustanovi ili za potrebe funkcioniranja ustanove);
  • kao i osobe koje su u obvezi doći u zdravstvenu ustanovu po drugoj osnovi (npr. osobe na radu i na školovanju/usavršavanju).
 
Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju ne odnosi se na osobe koje obavljaju dostavu robe i koje u prostorima zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost i privatnog zdravstvenog radnika borave samo kratkotrajno radi predaje te robe. Navedene osobe cijelo vrijeme nose masku te održavaju fizičku distancu u odnosu na druge osobe. 

Mjesta skeniranja su glavna porta (gornji ulaz) i ulaz u specijalističke ambulante (donji ulaz). 

Kako bi se djelatnost mogla nesmetano odvijati, molimo djelatnike koji se ne žele testirati a nemaju EU digitalnu COVID potvrdu da se žurno jave telefonski ravnateljici izv. prof. prim. dr. sc. Vesni Šendula-Jengić, dr. med. ili pomoćnici ravnateljice za sestrinstvo Esteri Paparić, mag. med. techn., kako bi se mogla organizirati služba i zbrinuti naši pacijenti. Naime, u tom slučaju djelatnici neće moći stupiti u krug bolnice niti na svoje radno mjesto, što je uputa Stožera i resornog ministarstva.

Ova Odluka vrijedi do opoziva.

Zahvaljujemo na razumijevanju. Našim aktivnim angažmanom u 2020. godini te tokom prvih devet mjeseci 2021. godine nismo zabilježili slučajeva širenja coronavirusne bolesti u našoj ustanovi, što govori o kvaliteti rada i odgovornom ponašanju svih te visokim etičkim standardima koje želimo i dalje zadržati.

Apeliramo na sve djelatnike da se pridržavaju Uputa.

*Odgovarajući drugi dokazi (umjesto EU digitalne COVID potvrde) odnose se na: 
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa; 
  • osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije;
  • osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci što se dokazuje potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci;
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BATom ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept