NARUČIVANJE   LISTE ČEKANJA

Europski dan logopedije 2023.

6.3.2023

Granice mog jezika su granice mog svijeta.
L. Wittgenstein
 
Svake se godine 6. ožujka obilježava Europski dan logopedije, znanosti koji se bavi prevencijom, dijagnostikom te tretmanom poremećaja govora, glasa, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja, računanja i ostalih komunikacijskih poremećaja. Hrvatsko logopedsko društvo u suradnji s Europskom asocijacijom logopeda – ESLA, na taj dan nastoji podići svjesnost o različitim komunikacijskim poremećajima te njihovim psihosocijalnim implikacijama, ali i istaknuti značenje i ulogu logopeda u široj društvenoj zajednici. Tema ovogodišnjeg obilježavanja jest „Uloga logopeda u jedinicama intenzivne skrbi". 

Uobičajeno je mišljenje kako se logoped primarno bavi poremećajima u domeni komunikacije, jezika i govora kod djece predškolske i školske dobi, međutim manje je poznato kako su logopedi educirani za pružanje kliničkih usluga odraslim osobama sa širokim rasponom poremećaja u području komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja. Naime, motorički govorno poremećaji (govorna apraksija, dizartrija), poremećaji gutanja (orofaringealna disfagija), poremećaji glasa (disfonije), stečeni jezični poremećaji (afazija), oštećenja sluha, samo su neki od razloga sve češćeg javljanja osoba starije životne dobi na logopedsku dijagnostiku i tretman. Navedeni poremećaji nerijetko se javljaju kao posljedica stečenih neuroloških poremećaja kao što su moždani udar, traumatsko oštećenje mozga, neurodegenerativne bolesti (demencije), Parkinsonova bolest i dr. Stoga je od krucijalne važnosti uključivanje logopeda u interdisciplinarni tim za ranu stimulaciju u rehabilitaciji pacijenata. 

Zbog narušenih vitalnih funkcija i potrebe za stalnom njegom i nadzorom, pacijenti, primjerice, nakon proživljenog moždanog udara smještaju se na jedinice za intenzivnu skrb. Normalizacijom vitalnih funkcija, započinje logopedska rehabilitacija svih onih funkcija i struktura koje sudjeluju u procesu gutanja i komunikacije. Naime, logoped na temelju sveobuhvatne procjene (formalnim i neformalnim procjenama) utvrdi jezično – govorni status i stanje akta gutanja te, u konačnici, donosi odluku o primjernim oblicima stimulacije i intervencije s ciljem uspostavljanja komunikacijskog puta i normalne funkcije gutanja. Osim što podučavanjem pacijenata tehnikama, strategijama i metodama za poboljšanje procesa gutanja i komunikacije otvara vrata putu oporavka, edukacijom i savjetovanjem medicinskog osoblja te obitelji pacijenta stvara pozitivno ozračje za ostvarivanje terapijskih ciljeva i bržu rehabilitaciju.

U sklopu poliklinike Županijske specijalne bolnice Insula već niz godina djeluje ambulanta za logopediju u kojoj se vrši prevencija, dijagnostika te terapija komunikacijsko – govorno – jezične patologije za djecu predškolskog i školskog uzrasta te za odrasle osobe. Nadalje, vrši se rehabilitacija smetnji u situacijama organskih i funkcionalnih poremećaja govora i gutanja, od kojih su najčešća stanja post CVI (stanja nakon cerebrovaskularnog inzulta) te određena druga stanja kod kojih je neophodna rehabilitacija govora.

Za više informacija molimo da se obratite na kontakt broj 051/750-658 radnim danom između 9:00 i 11:00 sati.


  Ova stranica koristi anonimizirane kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja. Ostankom ili pritiskom "Prihvaćam" na ovoj stranici slažete se s Politikom o privatnosti i Postavkama kolačića koje možete pročitati ovdje: Politika privatnosti | Postavke kolačića Prihvaćam