NARUČIVANJE   LISTE ČEKANJA

Izjava o pristupačnosti

20.5.2021

Županijska specijalna bolnica Insula nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Županijske specijalne bolnice Insula koje se nalazi na adresi https://bolnicarab.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://bolnicarab.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava;
Velika količina prethodno objavljenih sadržaja, koje Županijska specijalna bolnica Insula smatra arhivom, nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:
svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis;
svi videosadržaji nemaju titlove;
svi audiomaterijali nemaju transkripte;
Postoji dio grafičkih elemenata koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
Postavkama pristupačnosti ne može se pristupiti pomoću tipkovnice;
Nije osigurana upotreba opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta;
Nije omogućena upotreba glasovnih naredbi;
Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik ne prepoznaje odmah da je riječ o poveznicama.
 
Županijska specijalna bolnica Insula kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te obrazovanju i savjetovanju korisnika koji imaju prava objave sadržaja.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
Povećanje odnosno smanjenje teksta;
Mogućnost prikaza u sivim tonovima;
Mogućnost prikaza u visokom kontrastu;
Mogućnost prikaza sa svijetlom pozadinom;
Mogućnost dodatnog isticanja poveznica;
Mogućnost navigacije i interakcije pomoću tipki shift+tab kako bi se moglo pristupiti svim izbornicima, odabrati tekst, potvrditi dijaloški okvir, pretraživati stranicu i sl.;
Vrsta fonta može se mijenjati u font pogodan za čitanje osobama s disleksijom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 25. kolovoza 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Županijske specijalne bolnice Insula.

Izjava je zadnji put preispitana 15. svibnja 2022. godine. Županijska specijalna bolnica Insula će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Županijsku specijalnu bolnicu Insula.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Županijske specijalne bolnice Insula korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@sb-insula.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


  Ova stranica koristi anonimizirane kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja. Ostankom ili pritiskom "Prihvaćam" na ovoj stranici slažete se s Politikom o privatnosti i Postavkama kolačića koje možete pročitati ovdje: Politika privatnosti | Postavke kolačića Prihvaćam