NARUČIVANJE   LISTE ČEKANJA

Nabava radova na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona

19.6.2019

Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima – radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona, evidencijski broj nabave 19/01/02 

 

Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave:

Radovi na dovršenju rekonstrukcije dva paviljona, ev.br. 19/01/02.

 

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Psihijatrijske bolnice Rab dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte:

racunovodsvo@bolnicarab.hr

 

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ispod.
 
1_OPĆI UVJETI
2_paviljon A - građevinsko-obrtnički
3_paviljon A_hidroinstalacije
4_paviljon A - elektroinstalacije
5_paviljon A - sustav za dojavu požara
6_paviljon A - strojarske instalacije
7_paviljon B- građevinsko-obrtnički
8-paviljon B_hidroinstalacije
9_paviljon B - elektroinstalacije
10_paviljon B - sustav za dojavu požara
11_paviljon B - strojarske instalacije
12_ REKAPITULACIJA
NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
PRETHODNO SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU


  Ova stranica koristi anonimizirane kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja. Ostankom ili pritiskom "Prihvaćam" na ovoj stranici slažete se s Politikom o privatnosti i Postavkama kolačića koje možete pročitati ovdje: Politika privatnosti | Postavke kolačića Prihvaćam