NARUČIVANJE   LISTE ČEKANJA

Odjel za forenzičku psihijatriju

Odjel za forenzičku psihijatriju

31.1.2017

v.d. voditelj odjela: izv. prof. prim. dr. sc. Vesna Šendula-Jengić, dr. med., spec. psihijatar
Glavna med. sestra: Tomislav Matošić, bacc. med. tech.

Odjel za forenzičku psihijatriju, osnovan je 1984. godine. Tada su na ovaj odjel primani, sukladno važećim propisima, smanjeno ubrojivi i neubrojivi bolesnici, a 1990. godine primljeno je njih čak 70. 1998. godine 
odjel se restrukturira i od tada se na njemu liječe samo osobe s duševnim smetnjama koje su tijekom sudskog procesa u kaznenom ili prekršajnom postupku proglašene neubrojivima te im je rješenjem resornog Ministarstva određen forenzički tretman.

Najčešće dijagnoze su endogene duševne bolesti kao što su shizofrenija i drugi psihotični poremećaji, različiti poremećaji osobnosti s psihotičnim dekompenzacijama, itd. Manji broj bolesnika zaprima se na opservaciju u samom postupku vještačenja, u okviru kaznenog ili prekršajnog postupka. 

Odjel raspolaže s 60 kreveta. Pored liječničkog tima te medicinskih sestara/tehničara u liječenju sudjeluje i tim psihologa, sociologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta, fizioterapeuta i dr. Od 2003. godine na odjelu se liječe bolesnici i bolesnice.
Program forenzičkog tretmana koji se provodi na odjelu, pored kliničkog cilja (redukcija psihopatoloških simptoma, redukcija psihičke patnje, moguća uspostava psihičkog zdravlja), ima za cilj i modifikaciju ponašanja osoba na forenzičkom tretmanu (redukcija bihevioralnih ekscesa i razvoj socijalno prihvatljivih oblika ponašanja), kao i zakonom određeni cilj smanjenja rizika od nasilnog ili drugog rizičnog ponašanja. 
Program započinje cjelovitom dijagnostičkom obradom (psihološkom, laboratorijskom, EEG, EKG, internističkom, socijalnim izvidom itd.). Bolesnici su uključeni u individualan i grupni psihoterapijski rad, socioterapiju te radno-okupacionu terapiju. 
Model rada se temelji na procesnom modelu humanog ponašanja koji uvažava bolesnikovu kognitivnu umiješanost u sadašnjost kroz pet stupnjeva programa.
Terapijska zajednica predstavlja u naravi izvor za opservaciju osoba na forenzičkom tretmanu i služi kao primarni procesni trakt za opservaciju i razvoj relevantnih obrazaca ponašanja. 
Iako odjel funkcionira prema tipu terapijske zajednice, pristup bolesniku te planiranje i provođenje tretmana je individualno i odvija se prema prethodno utvrđenim rezidualnim kognitivnim i bihevioralnim osobitostima pojedinog bolesnika na tretmanu.
  Ova stranica koristi anonimizirane kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja. Ostankom ili pritiskom "Prihvaćam" na ovoj stranici slažete se s Politikom o privatnosti i Postavkama kolačića koje možete pročitati ovdje: Politika privatnosti | Postavke kolačića Prihvaćam