NARUČIVANJE   LISTE ČEKANJA

Program liječenja ovisnosti o drogama

11.8.2016

Bolesti ovisnosti, sa zastupljenošću od oko 40%, spadaju u najčešće psihijatrijske bolesti i poremećaje.
Ovisnost o drogama u užem smislu je značajan javno-zdravstveni i društveni problem, pogotovo što najčešće ugrožava mladu populaciju.

Odnosi se primarno na opijatsku (heroinsku) ovisnost uključujući i sva ostala psihoaktivna sredstva osim alkohola, nikotina, psihoaktivnih lijekova i nesupstancijske ovisnosti poput kockanja, te u novije vrijeme ovisnosti vezanih za upotrebu računala i interneta čije liječenje je obuhvaćeno drugim programima.  

Kome je namijenjen:
Program je osmišljen za liječenje svih ovisnika i uključuje pacijente koji se dobrovoljno javljaju na liječenje, kao i one kojima je sudskim putem izrečena zaštitna mjera obveznog liječenja od droga zbog prethodno počinjenog prekršajnog djela. 

Cilj programa:
Stabilizacija psihičkog stanja pacijenta kroz spori detoks
, transfer s droge na neko supstitucijsko sredstvo (metadon, buprenorfin) ili s jednog na drugo supstitucijsko sredstvo, koje se provodi prema smjernicama za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom ili buprenorfinom izdane od Ministarstva zdravlja RH.

Struktura programa: 
Terapijski postupak s ovisnicima o drogama je kompleksan i ima više sastavnica, među kojima i:
  • Motivacijski intervju – prvi korak u liječenju, procjena statusa pacijenata te stupanj motivacije, SWOT analiza;
  • Terapijski plan i ciljevi aktualnog liječenja – slijedi nastavno na motivacijski intervju, izrađuje se i dogovara individualno; 
  • Farmakoterapija – dogovor oko supstitucijske i druge psihofarmakoterapije;
  • Psihoedukacija – 2x tjedno grupno edukacijski rad koji uključuje proradu edukativnih tema te izradu i predstavljanje strategije za svakog pacijenta; 
  • Psihoterapija – grupni i individualni psihoterapijski rad KBT i psihodinamske orijentacije;
  • Obiteljska terapija – uska suradnja s obiteljima kao značajna karika u liječenju, telefonskim putem i prilikom sporadičnih posjeta pacijentima;
  • Socioterapija – radno-okupaciona terapija u sklopu integrativnog programa prema vlastitim interesima i afinitetima;
  • Evaluacija – kontinuirana višerazinska evaluacija kako rada grupa i kompletnog provođenja programa tako i stanja pacijenta kroz ispunjavanja više samoprocjenskih upitnika neposredno po ulazak u program te po njegovom završetku;    
U slučaju komorbiditeta, odnosno istodobno dijagnosticirane druge psihičke bolesti ili druge ovisnosti kod istog pacijenta, prema individualnoj procjeni terapeuta i u dogovoru s terapijskim timom provodi se liječenje oba poremećaja u jednom programu (integrirani pristup), liječenje samo jednog poremećaja (individualni pristup), simultano, istodobno liječenje obije ovisnosti uključujući pacijenta u oba programa istodobno (paralelni pristup) ili nastavak drugog programa nakon završetka prvog programa (sekvencionalni pristup).


U slučaju počinjenog recidiva prilikom svakog slijedećeg liječenja ponavlja se kompletni program liječenja

Trajanje programa:
Duljina ovog programa iznosi 2-3 mjeseca.
Trajanje boravka određuje se prema individualnim potrebama i ciljevima uz mogućnost disciplinskog otpusta u slučaju kršenja terapijskog ugovora.

NAPOMENE:
 
  • Uključivanje pacijenta u ovaj program moguće je isključivo po preporuci nadležnog psihijatra ili obiteljskog liječnika te prema sudskom nalogu zbog ograničenosti kapaciteta na maksimalno 15 osoba te uz poštivanje pravila prednosti temeljem liste čekanja. 
  • Tijekom cijelog liječenja unutar ovog programa pacijenti nemaju izlaza van kruga bolnice zbog prevencije mogućih rizičnih ponašanja.

  Ova stranica koristi anonimizirane kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i ispravan prikaz sadržaja. Ostankom ili pritiskom "Prihvaćam" na ovoj stranici slažete se s Politikom o privatnosti i Postavkama kolačića koje možete pročitati ovdje: Politika privatnosti | Postavke kolačića Prihvaćam