Biofeedback

11.8.2016

Stresni događaji proizvode snažne emocije, koje zatim pobuđuju određene reakcije našeg tijela. Ukoliko se stanje stresa produlji ili poraste intenzitetom, tjelesna se stresna reakcija može „poremetiti", postati preosjetljiva i aktivirati se i kad to realno nije potrebno, ili predugo ostati pobuđena - s visokom cijenom po naše mentalno i tjelesno zdravlje. Ljudsko tijelo posjeduje golem, i često neiskorišten, potencijal da samo sebe ispravi, popravi, ili ponovno dovede u stanje ravnoteže, a biofeedback metoda pomaže da se iskoriste ti kapaciteti.

Biofeedback je neinvazivan proces vježbanja koji pomaže naučiti kako kontrolirati odgovore tijela na tjelesnu napetost, anksioznost i stres. Koristi vrlo osjetljivu elektronsku opremu kako bi se pratile promjene u različitim fiziološkim procesima usko vezanima za stresnu reakciju (disanje, varijabilitet srčanog ritma, mišićna napetost, temperatura…) i u realnom vremenu prikazuje njihovu aktivnost na ekranu. Osvještavanjem ovih procesa klijent uz početnu terapeutovu uputu može pronaći vlastiti način kako utjecati na ove procese i promijeniti tjelesnu reakciju na stres, a time umanjiti i simptome i štetne utjecaje stresa na naše ukupno zdravlje.

Radi se o aktivnom procesu usvajanja novih vještina koji može smanjiti potrebu za uzimanjem lijekova, te se usvojene vještine, jednom naučene, mogu primjenjivati kada god za tim osjetimo potrebu. Za dugoročne rezultate preporuča se usporedno prorađivati sadržaje koji proizvode anksioznost u nekom vidu psihoterapije ili psihološkog savjetovanja.

Biofeedback u Psihijatrijskoj bolnici Rab provodi tim za to educiranih stručnjaka.
Terapija se provodi na uputnicu ili uz plaćanje.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept