POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Elektroinstalaterski radovi sa zamjenom i dopunom rasvjetnih tijela na fizikalnoj i radnoj terapiji...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Proširenje i zamjena vanjske bolničke rasvjete...

more >>
Plan nabave za 2024. g. 1. izmjene i dopune

Plan nabave za 2024. g. 1. izmjene i dopune

Plan nabave za 2024. g. 1. izmjene i dopune...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Sigurnosni video nadzor u bolničkom krugu 2. faza...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Elektroinstalaterski radovi uz sanaciju nastrešnice na porti...

more >>
Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu...

more >>
Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Nabava potrošnog medicinskog materijala...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Nabava ostalog laboratorijskog materijala...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Nabava materijala za biokemijski analizator...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Izrada nadstrešnice na glavnoj porti...

more >>
Plan nabave za 2023. g. 4. izmjene i dopune

Plan nabave za 2023. g. 4. izmjene i dopune

Plan nabave za 2023. g. 4. izmjene i dopune...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Nabava opreme za mjerenje potrošnje lož ulja na plamenicima u kotlovnici...

more >>

POZIV na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Sanacija betonskih ploča iznad dijela energetskog kanala...

more >>

This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept