Kreacije bolesnika na božićnom štandu

18.12.2013

Na božićnom štandu, u poslovnom centru Mali Palit, izložili smo  radove  blagdanske tematike koje su, u okviru radionica Odsjeka za integrativnu rehabilitaciju, napravili pacijenti Bolnice. 

Prolaznici su mogli razgledati i po simboličnim cijenama kupiti božićne vijence, blagdanske aranžmane, drvene škrinjice, simpatične ukrase za bor napravljene od prirodnih materijala, nakit,  jastučiće od lavande i drugog rapskog ljekovitog bilja.      
Izlaganjem radova bolesnika na božićnom štandu, prezentirali smo aktivnosti koje se u terapijske svrhe odvijaju u okviru liječenja u našoj Bolnici, te istakli kreativnost bolesnika.  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept