Logopedska ambulanta

30.8.2016

Logopedska ambulanta
 
Usluge:

  • logopedska dijagnostika
  • logopedska terapija

- za djecu školske i predškolske dobi
 
- uz uputnicu pedijatra
 
- termin dogovoriti na broj   051/ 750 658


Logopedija je samostalna, autentična znanstvena disciplina. Bavi se određenom problematikom čovjeka, problemima verbalne komunikacije, odnosno poremećajima govora, glasa, jezika, čitanja i pisanja. Kao multidisciplinarna znanost, logopedija integrira područja iz medicinskih, lingvističkih, psiholoških i pedagoških znanosti, a u skladu s potrebama prevencije, dijagnostike, terapije, istraživanja govorno-jezičnih poremećaja, što je i predmet logopedije.
Neki zdravstveni problemi  kao svoje prve simptome  imaju uvodno opisane smetnje. Poznata je činjenica da brojni tjelesni poremećaji i stanja utječu na naše zdravlje stvarajući pri tome i dodatne psihičke smetnje i patnje. Uspješna komunikacija  poboljšava međusobno razumijevanje i odnose s okolinom. Zbog toga je ona važan sastavni dio liječenja i rehabilitacije. 
 
Logoped na odjelu psihijatrije

Na psihijatrijskom odjelu logoped radi s pacijentima koji provode bolničko ili ambulantno liječenje dominantno  zbog psihičkih smetnji. U suradnji s liječnicima psihijatrima i stručnim suradnicima u zdravstvu, posao logopeda odnosi se na specifično područje patologije verbalne komunikacije. 
Logopedski pristup utječe na bio-psiho-socijalni status čovjeka – komunikatora. Terapijski cilj je fokusiran na uklanjanje ili reduciranje onih čimbenika koji ometaju, otežavaju, ograničavaju ili onemogućavaju akt i proces verbalne komunikacije. S obzirom na primarne psihičke smetnje pacijenta, usporen je razvitak sposobnosti komunikacije koji osobu dodatno ograničava kao društveno i komunikativno biće.
Kod osoba sa psihičkim smetnjama, poremećaji verbalne komunikacije mogu biti privremenog ili trajnog karaktera ovisno o psihičkom stanju osobe. Stoga je jako važna kontinuirana suradnja logopeda s čitavim stručnim timom, prvenstveno s liječnikom psihijatrom.
 
Logoped u Psihijatrijskoj bolnici Rab dodatno je educiran u području psihoterapije i art terapije.
  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept