Mobilni tim za fizikalnu i neurokognitivnu rehabilitaciju u domu korisnika

15.9.2023

Na području Grada Raba Županijska specijalna bolnica Insula drugu godinu zaredom provodi hvalevrijedan program „Mobilni im za fizikalnu i neurokognitivnu rehabilitaciju u domu korisnika".  Osobe starije životne dobi, slabe pokretljivosti, s invaliditetom te osobe koje zbog drugih objektivnih poteškoća nisu u mogućnosti u Bolnici koristiti usluge neophodne za očuvanje i povratak zdravlja, zahvaljujući ovom programu sada ih mogu ostvariti u vlastitome domu. Na ovaj način građanima se pruža zdravstvena usluga iznad standarda, odnosno olakšava im se pristup zdravstvenim uslugama za kojima, s obzirom na starosnu strukturu stanovništva, postoji sve veća potreba. Putem programa Javnih potreba, program sufinancira Grad Rab.
 
Zdravstvene usluge koje multiprofesionalni Mobilni tim za fizikalnu i neurokognitivnu rehabilitaciju pruža u domovima korisnika moguće je ostvariti na način da se obratite liječniku obiteljske medicine koji će Vam pružiti detaljnije informacije. Prijave potencijalnih korisnika bit će razmotrene, o čemu će kandidati pravovremeno biti obaviješteni.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept