N A T J E Č A J za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto: PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE 2 -PRIPRAVNIK

18.4.2024

NATJEČAJ za prijem djelatnika u radni odnos za radno mjesto 
PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE 2 - PRIPRAVNIK - 1 izvršitelj na određeno vrijeme - (12 mjeseci)
>> klikni za preuzimanje dokumenta
 
Privola za korištenje osobnih podataka u svrhu sudjelovanja u natječaju za zapošljavanje i utvrđivanja udovoljavanja traženih uvjeta kandidata za radno mjesto po ovom natječaju.
>> klikni za preuzimanje dokument


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept