Neurofeedback

11.8.2016

Neurofeedback, ili EEG biofeedback, odnosi se na posebnu vrstu biofeedback metode u kojoj radimo sa senzorima koji, slično EEG pregledu, mjere električnu aktivnost mozga i na koju želimo utjecati kako bismo poboljšali nečije zdravlje.


Radi se o neinvanzivnoj terapijskoj tehnici koja se koristi kod odraslih i djece da bi se podržalo zdravo funkcioniranje mozga i centralnog živčanog sustava. Neurofeedback se koristi kao komplementarna metoda u tretmanu čitavog niza poremećaja, a neki od njih su: ADHD, ovisnosti, depresivni i anksiozni poremećaji, poremećaji spavanja itd.

Može se koristiti i kod zdravih pojedinaca u svrhu postizanja vrhunske izvedbe tj. poboljšanja određenih kognitivnih funkcija kao što su pažnja, koncentracija, stabilnost itd. U Psihijatrijskoj bolnici Rab ovu terapijsku metodu provodi tim posebno educiranih djelatnika, često u kombinaciji s različitim modalitetima individualne i grupne terapije i drugim terapijskim tehnikama, ovisno o individualnim potrebama svakoga pacijenta.
Terapija se provodi na uputnicu ili uz plaćanje.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept