Neurokognitivna rehabilitacija

11.8.2016

Programi neurokognitivne rehabilitacije obuhvaćaju različite aktivnosti i primjenjuju se kombinirano u individualiziranom pristupu, a temeljem dijagnostičke obrade:
LAB, EKG, RTG s/p, internist, psiholog, psihijatar, EEG.


Aktivnosti uključuju:
  • Trening kognitivnih vještina – jednostavnim aktivnostima koje uključuju crtanje, pisanje, računanje, bojanje radni terapeut vježba bolesnikovo pamćenje, pažnju i koncentraciju
  • Terapijski pas – radni terapeut dolazi na odjel s posebno obučenim psom te kroz igru s psom razvija bolesnikovu empatiju, prisnost s drugima, resocijalizaciju
  • Grupni rad –  medicinske sestre, educirane za rad u maloj grupi, provode grupni rad s bolesnicima, na taj način razvijaju poseban odnos s bolesnicima koji  im se tokom liječenja lakše povjeravaju,  te međusobno povezuje bolesnike koji se uče slušati drugoga i razvijaju empatiju za druge, te olakšavaju svoju dušu
  • Brain-gym – gimnastika za mozak – vještina koja se bazira na istovremenom korištenju obiju moždanih polutki, radni terapeut vježba s bolesnicima jednostavne vježbe pri čemu se istovremeno kreću lijeva i desna strana tijela; učinak je dvostruko pozitivan – gimnasticira se tijelo i mozak, te se potiče dobro raspoloženje
  • Individualna fizioterapija –  individualna fizioterapija s nepokretnim bolesnicima radi sprečavanja komplikacija dugotrajnog ležanja i povećanja pokretljivosti te individualna fizioterapija s polupokretnim bolesnicima radi povećanja pokretljivosti
  • Kreativne aktivnosti –  individualni i grupni rad s bolesnicima, primjeren dobi, bolesti i ograničenjima
  • Društvene aktivnosti –  igranje društvenih igara, čitanje novina, slikanje
  • Terapija glazbom – terapija glazbom koja uključuje slušanje odabrane glazbe te reproduciranje glazbe, zajedno s bolesnicima, na instrumentima izrađenim na Odjelu integrativne rehabilitacije

Cilj liječenja je poboljšanje kognitivnih funkcija (pamćenje, pažnja, koncentracija), poboljšanje pokretljivosti, uspostavljanje pravilnog ritma sna/budnosti, te detaljna dijagnostička i terapijska obrada.
  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept