Početak rada Ambulante dječje i adolescentne psihijatrije

11.7.2023

S obzirom na sve učestalije teškoće i poremećaje u dječjoj i adolescentnoj dobi, Županijska specijalna bolnica Insula fokus svojega rada  usmjerava i  na prevenciju i liječenje ovih osjetljivih skupina.  S ciljem pravovremene detekcije, dijagnostike i liječenja širokog spektra teškoća i poremećaja poput govornih smetnji, razvojnih teškoća, poremećaja ponašanja, zlouporabe štetnih stvari, poremećaja prehrane, depresije itd., Bolnica zapošljava logopeda, socijalnog pedagoga, radnog terapeuta, fizioterapeuta, nutricionistu i kliničkog psihologa.

Iznimno nam je zadovoljstvo objaviti da će se našem interdisciplinarnom i multiprofesionalnom timu uskoro pridružiti i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije. Velik je to iskorak u pravovremenoj detekciji, dijagnostici i liječenju sadašnjih i budućih generacija, ali i u radu s obiteljima u kojima djeca često, zbog  disfunkcionalnosti i izloženosti vanjskim stresorima (ekonomskim, socijalnim,  bolesti u obitelji  itd.), dodatno pate ili su  izložena  nasilju ili zanemarivanju.

Ambulanta dječje i adolescentne psihijatrije s radom će početi 18. srpnja 2023. g. u Poliklinici Insula te je već sada moguće naručiti se za prve termine 18. i 25. srpnja. Za sve konzultacije LOM  potrebna je uputnica A5, a za pregled i liječenje uobičajene uputnice HZZO-a. Povezano uz dodatne informacije ili naručivanje možete nas kontaktirati na: 091/218-3663.  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept