Polisomnografija

16.7.2019

Polisomnografija (PSG) je najpouzdanija i najtočnija metoda za dijagnostiku poremećaja disanja u spavanju (apnea) te utvrđivanje ostalih poremećaja strukture sna.

 
Postupak polisomnografije u Županijskoj specijalnoj bolnici Insula sastoji se od samog prijema pacijenta u naš Laboratorij za poremećaje spavanja, te upoznavanja pacijenta s procedurom ispitivanja.

Rutinski se ispunjavaju standardizirani anketni upitnici, mjeri se pacijentova visina, težina, tlak, puls, te se uzima ostala dokumentacija i anamneza prije početka samog snimanja. 

Tijekom samog kontinuiranog cjelonoćnog snimanja na polisomnografskom uređaju  pratimo parametre moždanih valova, disanja, rada srca, količine kisika u krvi, pokreta prsnog koša i trbuha, vibracija dušnika, pokreta nogu, krvnog tlaka i položaja tijela, te se provodi videonadzor istih.

Snimanje se provodi putem polisomnografskog uređaja Alice 6 proizvođača Philips Respironics u ugodno uređenom Laboratoriju za poremećaje spavanja uz kontrolu medicinskog osoblja.  ŽSB Insula raspolaže sa dva istovjetna polisomnografska uređaja.

 
Kako se pripremiti za noćno snimanje?

Osobe moraju imati čistu kosu, muškarci moraju imati obrijanu bradu, žene bez laka na noktima, lagana odjeća za spavanje, papuče, pribor za osobnu njegu.

Tijekom dana (popodneva) izbjegavati spavanje, konzumiranje kave, čaja, gaziranih pića, alkohola i lijekova za spavanje te diuretika (lijekove za izmokravanje).

Potrebno je ponijeti medicinsku dokumentaciju.
 
Naručivanje za pretragu se vrši putem Jedinice za centralno naručivanje pacijenata na broj telefona/faxa 051 750 658 ili putem e-maila: spec.prijem@sb-insula.hr


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept