Program liječenja ovisnosti o kockanju

11.8.2016

Kockanje je fenomen koji se susreće u različitim oblicima u gotovo svim kulturama.
Patološko kockanje je uvedeno u međunarodnoj klasifikaciji bolesti još 1980. god., a u novije vrijeme govori se o ovisnosti o kockanju kao vrsti nesupstancijske ovisnosti.

 
Uzročnost ovisnosti o kockanju je kombinacija biologijskih (genetske predispozicije), psiholoških i socijalnih elemenata. U podlozi ovisničkog ponašanja su porivi za uzbuđenjem i smanjenjem napetosti.

Pokrenuti su nekom emocijom ili događajem, npr. tjeskobom, osamljenošću, depresijom, nezadovoljstvom, kod anksioznih, pasivno agresivnih ličnosti s osjećajem inferiornosti, krivnje, niskog samopoštovanja, koji ne prihvaćaju odgovornost za vlastito ponašanje.

Činjenica je da u aktualnom vremenu ovisnost o kocki nije dovoljno prepoznata, stoga je bitno raditi na detekciji problema i većem angažmanu stručnih službi.  
 
 
Kome je namijenjen:
Pacijentima koji su ovisni o kocki, sa ili bez ostalih psihičkih bolesti (komorbiditeta) koji se prijave za sudjelovanje u programu dobrovoljno, dogovorno i/ili u dogovoru s obiteljskim liječnikom ili nadležnim psihijatrom.

U program se također mogu uključiti i pacijenti koji se trenutno nalaze na liječenju u Županijskoj specijalnoj bolnici Insula zbog druge psihičke bolesti ili druge ovisnosti koji se žele uključiti u program.

Pacijenti koji se već nalaze na liječenju u Županijskoj specijalnoj bolnici Insula a ne uviđaju da imaju problem ovisnosti o kocki, koji je detektiran od strane stručnog tima, motiviraju se na sudjelovanje u grupni dinamski terapijski rad 2x tjedno.  


Cilj programa:
Detekcija i motivacija ovisnika o kocki te njihova integracija u obitelj, na radno mjesto i u društvo nakon promjena u ovisničkim obrascima ponašanja.


Struktura programa:
Motivacijski intervju uz skrining komorbiditeta;
Edukativni dio – 2x tjedno grupno edukacijski dio koji izradu i predstavljanje osobne strategije;
Psihoterapijski dio – grupni i individualni psihoterapijski rad temeljen na KBT pristupu (strukturirani program u 12 koraka) uz dodatak psihodinamskog pristupa;
Socioterapijski dio – radno-okupaciona terapija u sklopu integrativnog programa prema vlastitim interesima i afinitetima; 
Evaluacijski dio – kontinuirana višerazinska evaluacija kako rada grupa i kompletnog provođenja programa tako i stanja pacijenta kroz ispunjavanje više samoprocjenskih upitnika neposredno po ulasku u program te po njegovom završetku.    


Trajanje programa:
Program traje dva mjeseca uz eventualno kraće produženje.    This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept