Rezultati natječaja od 10/2022.

19.10.2022

Na temelju provedenog natječaja objavljenog 03.10.2022. godine za radno mjesto - pomoćni kuhar - izabran je HALOVIĆ MARKO.
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 11.10.2022. godine za radno mjesto - pralja na određeno vrijeme - izabrana je RADANOVIĆ NATALIJA.
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 31.10.2022. godine za radno mjesto - KV kuhar - izabrana je PULJAR MATIĆ SUZANA. 
 
Poništava se Odluka o izboru kandidata od 14. studenog 2022.g. za natječaj za radno mjesto DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme (natječaj od  31. listopada 2022.g.).
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 31.10.2022. godine za radno mjesto - stručni prvostupnik/ca sestrinstva - izabrane su LUPIĆ ANAMARIJA i MACOLIĆ STELA.
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 31.10.2022. godine za radno mjesto - socijalni radnik - nije bilo prijava
 
Na temelju provedenog natječaja objavljenog 31.10.2022. godine za radno mjesto - FIZIOTERAPEUT - natječaj je poništen


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept