RTG

12.8.2016

Radiološki kabinet u Županijskoj specijalnoj bolnici Insula raspolaže s dva suvremena dijagnostička radiološka uređaja s namjenom snimanja skeletne radiografije s DR sustavom, izrade slika na CD i telemedicinskim očitanjem nalaza od strane liječnika specijaliste radiologa u najkraćem roku, te s namjenom intraoralnog snimanja zubi (pojedinačno). 
  
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj 051 750 658 ili e-mailom na spec.prijem@sb-insula.hr


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept