Tečaj trajnog usavršavanja - Novi ZZODS

29.5.2014

30. svibnja 2014 u Psihijatrijskoj bolnici Rab održao se tečaj  stručnog usavršavanja u organizaciji Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Psihijatrijske bolnice Rab.

Sa statističkim povećanjem broja osoba koje pokazuju određeni stupanj duševnih smetnji raste i potreba za pravno reguliranim etičnim i stručnim postupanjem prema ovoj vulnerabilnoj skupini naših sugrađana. Uvažavajući prava i potrebe oboljelih,interese društva, zahtjeve i standarde suvremene medicine te važeću regulativu Europske unije čiji je Republika Hrvatska punopravni član, radna skupina za izradu Nacrta Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, na čelu s voditeljicom prof. dr. sc. Velinkom Grozdanić i njezinim timom, pripremila je novi Zakon o osobama s duševnim smetnjama koji uskoro stupa na snagu. Implementacija suvremenih zakonskih odredbi u praksi u najboljem interesu zaštite potreba i prava naših oboljelih sugrađana nužna je sastavnica misije Psihijatrijske bolnice Rab koja svojom djelatnošću skrbi o mentalnom zdravlju već gotovo 60 godina. 

O ovoj značajnoj temi Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Psihijatrijska bolnica Rab održali su tečaj stručnog usavršavanja 30. svibnja 2014 u Psihijatrijskoj bolnici Rab naslova Novi ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA RH. Tečaj je bio namijenjen u prvom redu liječnicima i medicinskim djelatnicima ali i drugim profesionalcima koji se u svojem radu susreću s problematikom postupanja s osobama koje imaju privremene ili trajne duševne smetnje, bilo u segmentu primarne zdravstvene zaštite,poglavito hitne službe ili sekundarne tj., hospitalnog liječenja.

Program su moderirale prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, dipl. iur. predstojnica Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i doc. dr. sc. Vesna Šendula Jengić, prim. dr. med., forenzički psihijatar, Voditeljica odjela za forenzičku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Rab.


PROGRAM:

  •  Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, dipl. iur.: Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama između zahtjeva konvencijskog prava i mogućnosti hrvatskog društva
  •  Doc. dr. sc. Marissabell Škorić, dipl. iur.: Novosti u postupku prijema, zadržavanja i smještaja osoba s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu
  •  Doc. dr.sc. Vesna Šendula Jengić, dr. med.: Posebni medicinski postupci ibiomedicinska istraživanja
  •  Dr. sc. Dalida Rittossa, dipl. iur.: Osoba od povjerenja - novi institut u zaštiti osobe s duševnim smetnjama
  •  Dr. sc. Igor Martinović, dipl. iur.: Psihijatrijsko liječenje na slobodi – nova mogućnost za neubrojive osobe






  



This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept